niršti

niršti
nir̃šti, -ta, -o intr. 1. K, Kv smarkiai pykti, tūžti; nirsti: Ko čia taip nirštì, ko čia nešneki? Škn. Aš nepyksiu, aš neniršiu, tik dabar čia pastovėki V.Krėv. Tie, kurie žemės išmatavimu buvo nepatenkinti, niršo dėl tų iškilmingųjų pietų K.Kors. Nuo tų muštynių da ir dabar ant manęs nir̃šta . Pyko niršo – pupas užmiršo Mšk. | prk.: Žiūrėjome į nirštančią (šėlstančią) upę . 2. K, J su įniršiu, su užsidegimu daryti ką. 3. bjurti (apie orą): Ot nir̃šta oras (kyla pūga) Mlt. Niršo suniršo orelis, bjuro subjuro mano žirgelis LTR(Slk). \ niršti; apniršti; įniršti; išniršti; nuniršti; suniršti; užniršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nirsti — nir̃sti, ta (ner̃sta), nir̃to intr. 1. SD9 smarkiai pykti, niršti: Nebepykdyk tu jo, ba matai, kad anas jau nir̃sta Ds. Jis labai nir̃to ant manęs Rm. Tikras Dievas est su jumis, tenerst velns ir visa pekla Mž189. Kuris nersta ant brolio savo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nirsti — nir̃sti vksm. Výras nir̃to ant žmonõs, bet niẽko nesãkė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • niršti — nir̃šti vksm. Tėvas pỹko, nir̃šo ant vaikų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nirštingas — nirštìngas, a adj. (1) pilnas niršto, įpykęs: Vežikas išliejo savo pajautas nirštingu botago vartojimu rš. nirštìngai adv.: Šuo nirštingai puolė ant manęs rš. Viena ranka įsikabino jam į čiuprą, tyliai, bet nirštingai šūktelėjo J.Marc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pernirsti — intr. 1. smarkiai užpykti: Mušėsi japonai pernirtę ir atsitraukė į žiemius rš. 2. nustoti blaškytis, daužytis: Parnirsta gyvoliai ir ėda dailiai Lnk. 3. nustoti nirsti, ožiuotis: Parnirto arklys – dabar ir vaikas pavažiuo[ja] Lnk. nirsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnirsti — apnir̃sti intr. 1. supykti: Jis apnir̃to ant tavęs, t. y. supyko J. Kas nežino, kaip siaučia ir apnirtus ko neveikia rūstybė žmonių SPI106. Ir apnirtęs Viešpatis jo indavė jį budeliamus DP359. | refl.: Jo širdis prieš tave didei kerštu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apniršti — apnir̃šti intr. K; R smarkiai supykti: Jis apnir̃šo, t. y. užpyko J. | refl.: Dėl to Jonošius labai supyko ir apsiniršo RBJon4,1. niršti; apniršti; įniršti; išniršti; nuniršti; suniršti; užniršti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • biesėti — ×biesėti, ėja, ėjo intr. darytis panašiam į biesą, niršti, širsti: Ko tu taip biesėji, kaip davatka įbiesėjusi, t. y. įpykusi kaip biesas J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūkti — dū̃kti, sta, o intr. 1. Sut, Rd, Jnšk eiti dujoms, kvėptis, vadėtis, garuoti: Dū̃ksta alus iš verpėlės J. Apvyniai dū̃ksta ir išdūko J. Sudeginta kava [reikia] tuoj supilti į puodą, troškiai uždengti, kad nedūktų rš. | Ir dūksta kaip batviniai be …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gailinti — gailinti, ina, ino tr., gaĩlinti, gailìnti, ìna, ìno 1. didinti gailestį, graudinti, virkdyti: Šitokia savo kalba tu kitą tik labiau gailini, o ne maldai Trgn. Neverk, motin, negailink savo vaikų Ldk. Nebegailink man širdies, ana jau ir taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”